За Нас

Ако има проблем с поръчката, свържете се с нас по телефона, за да разясним нещата.Работното ни време е от 09.30 до 15.00часа.От понеделник до петък.Поръчки под 6лв. не изпращаме.За въпроси се обръщаите към нас на телефон 0888123425.
Продължете